K.O.R.E.A. 로드 중입니다 ..

S'abonner à ce blog
JunHyunWang » Loading...Wait...Error Found ! » - to be- » Taeyang RINGA LINGA TAEKWONDO Ver. K-TIGERS

Taeyang RINGA LINGA TAEKWONDO Ver. K-TIGERS ouimaitre:{} RESPECT ! :D
Les derniers commentaires
Young Im *3*
01 janvier 2014 à 18h29
 
♥♥♥♥♥♥ 진짜 대박이에요!  ♥♥♥♥♥♥ ~~~~~~~ love:{}
JunHyunWang
04 janvier 2014 à 15h25
 
응, 진짜 대박이에요! *O*

그들은 태권도에 아주 좋다. !~~ O.O
Young Im *3*
08 janvier 2014 à 21h42
 
네 ! O.O
JunHyunWang
16 janvier 2014 à 19h45
 
그럼,날 어떻게 생각해? 8D
Young Im *3*
17 janvier 2014 à 17h17
 
뭐라고 ? O.O
JunHyunWang
17 janvier 2014 à 17h22
 
남자친구 있어? 8D
Young Im *3*
18 janvier 2014 à 13h41
 
아이고, 너미쳤어?! ><"
아니, 내가이 남자 친구가 없습니다.  .__.
왜 너는이 물어?
그리고, 여자친구 있어? =)
그리고, 네,너 잘 생겼다. °///.///°
JunHyunWang
19 janvier 2014 à 13h16
 
그래! 내가미쳤어! ><"   난 그냥 부탁 해요. 아니, 내가이 여자 친구가 없습니다.  ._.
ㅋㅋㅋㅋㅋ  고마워 ^^
너는 예뻐요. ^-^
Young Im *3*
12 mars 2014 à 23h23
 
고마워 °///w///°
JunHyunWang
17 août 2014 à 15h23
 
괜찮아 ;)